O laboratoři

Hlavním tématem zkoumání a tvorby této laboratoře sakrálního prostoru je křesťanský kostel v prostředí velkého města a veškeré vazby a aktivity kolem takového sakrálního prostoru. Jak dnes vnímáme kostel, duchovní či komunitní centrum? Zkoumání   oblasti, města a jeho duchovní struktury, obyvatel, aktivit a poptávky vyústí v myšlenkovou syntézu a paradigma zařazené do evropských souvislostí. Práce je založena jak na týmové spolupráci, tak individuálním hledání. Výsledkem je návrh konkrétní stavby s duchovním přesahem na konkrétním místě s konkrétní stavební technologií.  


Marek Jan Štěpán

šéf laboratoře, moravský architekt, rozvíjjí archetypální a intuitivní pojetí architektury především v sakrálních stavbách. https://www.atelier-stepan.cz


SPIRITUALITA OSTRAVA!!! 2017/2018

Alžběta Chytková

Tomáš Javorský

Patrik Obr


KOSTEL VE MĚSTĚ 2016/2017

Tereza Marková
studentka, občas víc přemýšlí než pracuje a velmi se těší na výsledek

Anastasia Korchagina
studentka z východní Evropy, která se zajímá o náboženství a architekturu

Miroslav Strnad
student, svědomitě hledající odpověď na položené otázky, týkající se hledání duchovního
brownfieldu v Brně

.